Σε ποιόν πλανήτη ζουν οι δικηγόροι της RIAA;

Σε ποιόν πλανήτη ζουν οι δικηγόροι της RIAA;

Η RIAA, αφού τον Οκτώβριο του 2010 κέρδισε τη δίκη για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων εναντίον του LimeWire και το ανάγκασε να κλείσει, ζητάει τώρα και αποζημίωση για κάθε ένα από τα τραγούδια που κατέβηκαν μέσω αυτού.

Το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης είναι $150000 για κάθε ένα ξεχωριστό download, δηλαδή συνολικά, γύρω στα 75 τρισεκατομμύρια δολάρια!

Διάβασε το ξανά, προσεκτικά:   7 5   τ ρ ι σ ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α   δ ο λ ά ρ ι α .

Περισσότερα από το Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν όλων των χωρών του πλανήτη μαζί! Η RIAA ζητάει ως αποζημίωση περισσότερα χρήματα από όσα υπάρχουν στον πλανήτη μας!

Εντάξει, αυτό είναι το μέγιστο θεωρητικό ποσό και στην πράξη δεν ελπίζουν να το πλησιάσουν καν, αλλά ρε φίλε, ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές!

(via The Brooks Review)