Έλα γρήγορα, ο εκτυπωτής μας καταστράφηκε!

  • Χρήστης: Έλα γρήγορα, ο εκτυπωτής μας καταστράφηκε!
  • Μετάφραση: Έπαθε Paper Jam.

Ουδέν σχόλιον…