Πόσο στοιχίζει μια επίσκεψη στον House;

Πόσο στοιχίζει μια επίσκεψη στον House;

Παλιό άρθρο (από τον Ιούνιο του 2010) αλλά καλό!

Με ένα πρόχειρο υπολογισμό, το μέσο κόστος όλων των επεμβάσεων, εξετάσεων, φαρμάκων κλπ στις οποίες υποβάλλεται ο ασθενής σε ένα τυπικό επεισόδιο του House, ανέρχεται γύρω στις τριακόσιες χιλιάδες δολάρια ($300000) και μάλιστα χωρίς να λάβουμε υπ’ όψη τις αμοιβές των γιατρών και του νοσοκομείου!

Δόκτορα, εμείς που έχουμε ΙΚΑ, έχουμε καμιά ελπίδα ή να μην περάσουμε ούτε απ’ έξω;