Χρόνια πολλά!

Στις 14/2 οι άντρες κάνουν δώρα στις γυναίκες. Στις 14/3 περιμένουν ανταπόδοση: Steak and BJ Day.

0 thoughts on “Χρόνια πολλά!”

  1. Επίσης, λόγω του 3.14 (3/14, 14 Μαρτίου αμερικανικό) είναι και Pi (π) Day. Το Pi μπορεί να είναι και Pi- (συμπληρώσατε).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *