Ακόμα μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά…

  • Χρήστης: (καλώντας από το κινητό του) ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ¹ ΤΗΛΕΦΩΝΑ!!!
  • Πραγματικότητα: το καλώδιο του ακουστικού του² δεν έκανε καλή επαφή.

 

1, 2 :Πρόσεξε τη χρήση ενικού/πληθυντικού 🙂