Εσύ ακούς σωστά ή ακούς αυτό που βλέπεις;


Ο εγκέφαλος μας χρησιμοποιεί συνδυαστικά όλες τις αισθήσεις μας. Όμως, ερμηνεύει τα ερεθίσματα με βάση κάποιες προτεραιότητες. Έτσι, όπως στο παράδειγμα του video, η όραση μας μπορεί να επηρεάσει το πως αντιλαμβανόμαστε κάποιους ήχους. Είναι το λεγόμενο McGurk effect.

(via Stellar)

One thought on “Εσύ ακούς σωστά ή ακούς αυτό που βλέπεις;

Comments are closed.