Ο Buzz Aldrin στο LIFE

Το LIFE έχει αφιέρωμα στην πρώτη προσελήνωση. Οι φωτογραφίες είναι εντυπωσιακές αλλά λίγο-πολύ τις έχουμε ξαναδεί. Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι τα σχόλια του Buzz Aldrin που συνοδεύουν το άρθρο.

Για παράδειγμα:

I have my watch on, of course, and my West Point ring. You know, walking on the surface of the moon, there really is nothing more irrelevant than having a watch telling you the time in Houston.