Οχτώ ώρες αντίστασης

Οχτώ ώρες αντίστασης

[…] numerous growth factors always abound in our bodies, but only cancerous cells are quickly “tempted” by these chemicals to divide again and again. Healthy cells, in contrast, divide only after being exposed to growth factors for eight continuous hours.

Ενδιαφέρον άρθρο: Τα υγιή κύτταρα του σώματος μας δεν ξεκινούν τη διαδικασία αναπαραγωγής τους μέσω διχοτόμησης παρά μόνο αν εκτεθούν σε αυξητικούς παράγοντες για 8 συνεχείς ώρες. Αντίθετα, τα καρκινικά κύτταρα ξεκινούν τη διχοτόμηση αμέσως.

(via @vivian_e)