Αυτοσχεδιάζοντας με το Garageband στο iPad


Με ταλέντο, ένα iPad και το Garageband.

(via iPad Insight)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *