Ζώα!

Απορία 1η: πώς θα διαβάσουν την πινακίδα τα ασυνόδευτα ζώα;
Απορία 2η: αυτός που έγραψε την πινακίδα επιτρέπεται να μπαίνει στο πάρκο ασυνόδευτος;