Επιστολή διαμαρτυρίας για το ακριβό ADSL

Στο adslgr.com ξεκίνησε μία προσπάθεια για την μείωση των αδικαιολόγητα υψηλών παγίων adsl από τον ΟΤΕ, με τη μορφή μιας επιστολής διαμαρτυρίας, που οφείλουμε να υπογράψουμε και στηρίξουμε όλοι μας!

Το ζήτημα είναι πολυδιάστατο, αλλά οι πιο βασικές πτυχές του εστιάζονται στην απόκλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των χρεώσεών τους από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η σύγκλιση προς αυτό τον μέσον όρο είναι εξαιρετικά σημαντική για τη προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα μέσω αξιόπιστων και οικονομικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών μεταγωγής δεδομένων, ακολουθώντας το παράδειγμα προηγμένων οικονομικά κρατών-μελών της ΕΕ όπως η Ιρλανδία και η Φινλανδία.

Στην επιστολή επισυνάπτουμε κείμενο με τις σκέψεις μας αναφορικά με τις αιτίες του προβλήματος, καθώς και το τι θα συνιστούσε λύση του ή τουλάχιστον θα αποτελούσε μια σωστή κατεύθυνση προς την αντιμετώπισή του.

Επίσης επισυνάπτουμε ενδεικτικό πίνακα χρεώσεων ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ευρώπη και εκτός αυτής, ώστε να μπορείτε άμεσα να κάνετε τη σύγκριση. Στον πίνακα περιλαμβάνονται δεσμοί προς τις ιστοσελίδες των εταιρειών από τις οποίες συγκεντρώσαμε τις χρεώσεις, όπως αυτές ίσχυαν το Μάιο.

Το πλήρες κείμενο, καθώς και οδηγίες για συμμετοχή στη διαμαρτυρία μπορείτε να βρείτε εδώ.